O meni

Alan ĆatovićRođen u Sarajevu, 01. aprila 1979. godine. Srednju školu završio u Sarajevu 1998. godine. Diplomirao 2003. godine (nastavni plan od 9 semestara) na mašinskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao 2007. godine na istom fakultetu. Doktorant iz oblasti aerodinamike i terminalne balistike.

Referentna naučna oblast (prema Frascati klasifikaciji koja važi u BiH za akademsko osoblje): Tehničke nauke/Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika.

Reference iz oblasti tehničkih nauka:

 • Učesnik srednjoškolskih državnih takmičenja iz hemije (Slovenija), fizike i matematike (BiH)
 • Dobitnik pohvale mašinskog fakulteta u Sarajevu za uspjeh tokom školovanja.
 • 20 naučno-stručnih radova
 • 8 naučnih simpozija
 • 9 naučnih ekspertiza za Sud u BiH
 • 2 kompjuterska programa (Sistem za akviziciju podataka)
 • 4 održana stručna kursa (BiH, Sudan, Pakistan, Malezija)
 • 12 godina u nastavi na mašinskom fakultetu
 • Učestvovao u pisanju nekoliko multimedijalnih predavanja i knjiga
 • 7 napisanih priručnika (vježbe) za studente mašinskog fakulteta
 • 5 završenih stručnih projekata

Reference iz uže oblasti astronomije:

Advertisements

One thought on “O meni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s