Panorame visoke i ultravisoke rezolucije

Prodajemo slike visoke i ultra visoke rezolucije (tzv. Gigapixel panorame), a vršimo i kvalitetno printanje ovih slika na velikim formatima (saradnja sa kompanijom Blackbox). Takođe, mogu se uraditi i specijalizirane panorame po želji kupaca (lokacija, veličina printa, vrijeme snimanja i sl.).

Panorama Sarajeva sa Trebevića (12690 x 3438 px)
Gornja panorama Sarajeva zoom 1:1 (primjetiti detalje na zgradama)

Panorame visoke (preko 20 MPx) i ultravisoke rezolucije (preko 80 MPx) omogućavaju, osim uživanja u slikama ekstremne rezolucije i oštrine, printanje slika u velikim formatima (reda i do 10m), kao i printanje na različite vrste materijala (npr. blind canvas, print na papir, print sa ramom) za vaš stan, vikendicu, poslovni prostor, ustanove i sl. Primjer ovakvih panorama možete vidjeti na stranici VASTphotos.

Takođe, jedini smo u BiH koji snimamo astro-foto snimke visoke rezolucije. Primjer takvog snimka je mozaik visoke rezolucije Mliječnog puta (slika ispod).

Panorame visoke rezolucije snimamo najčešće tehnikom panorame, (preciznim) slikanjem pojedinih dijelova kadra i potom softverskim spajanjem u konačnu sliku ultravisoke rezolucije. Osim ove tehnike, može se koristiti modifikovana tehnika slična sensor-shift tehnologiji (dobija se manja rezolucija). Naravno, i pojedinačni snimak koji nastane upotrebom dig. aparata Canon 6D predstavlja sliku velike rezolucije (>20 MPx) koja se bez gubitka oštrine može printati na platno veličine do 100 cm x 70 cm (ili neki drugi sličan format).

Panorama Sarajeva sa Trebevića

Kako bi smanjili paralaksu na panoramama (koja je uvijek neželjena zbog pravilnog spajanja u mozaik), koristimo panorama (kardansku) glavu, specijalizirani adapter za foto-stativ koji omogućava precizno određivanje čvorne tačke opreme (položaj kamere i objektiva koji omogućuje snimanje bez paralakse na snimcima). Na slikama ispod se vidi dio opreme za snimanje panorame ultra-visoke rezolucije.

Od foto-opreme koristimo: Canon 6D, Canon 70-200 mm f2.8, Canon 50 mm f1.8 II, Rokinon 14 mm f2.8. Za astrofotografske panorame nekad koristimo i apohromatski teleskop 330 mm f6.6, ali i drugu astro opremu. Takođe, noviji pametni telefoni mogu praviti dosta kvalitetne panorame visoke rezolucije.

Na slici ispod može se vidjeti rezolucija jedne panorame (dolina Rakitnice). Naime, slika je 29450 x 13046 px, što se može kvalitetno printati u formatu 10,4 x 4,6 m. U donjem desnom dijelu slike se vidi da slika ima 1,07 GB. Obrada ovakvih slika zathjeva računar visokih performansi.

Na slici dole je dat prikaz 1:1 (originalna veličina slike, zumirano) dijela gornje panorame gdje se vidi rezolucija i oštrina obronaka planine Treskavica u pozadini gornje slike.

Neke moje fotografije mogu se vidjeti na slijedećim web servisima:

500px

Astrobin

Flickr

Instagram

Takođe, na ovom blogu pod linkom Galerija se može naći dosta slika.

// Za sve upite kontaktirati preko e-maila: acatovic@gmail.com //

Primjeri nekih panorama koje smo snimili:

Visočica (put prema Konjicu)
Panorama Crvenog kuka (Visočica)
Panorama sa Krvavca zimi
Kanjon Rakitnice
Studeni potok
Zimska panorama Prokoškog jezera
Šiljak i Hojta
Sarajevska noć
Studeni potok
Prokoško jezero
Panorama Jelenjače (Visočica)
Stećci
Puzim i Treskavica
Malo polje (Igman)
Pogled sa Crvenog kuka
Veliko polje (Igman)
Pogled sa vrha Bjelašnice (vrh Žuti cvijet u kadru)
Treskavica
Panorama Jelenjače
Sarajevska kotlina (istok)
Pogled prema vrhu Bjelašnice i lijevo prema Igmanu
Pogled sa vrha Bjelašnice
Panorama Grkarice
Panorama Babinog dola
Pogled ka Puzimu
Studeni potok
Panorama Zelengore
Panorama Sarajeva
Panorama doline Rakitnice
Pogled sa Javorka prema jugu
Pogled sa Katuna prema Lukavcu i okolnim planinama
Pogled sa Javorka prema Šiljku
Pogled prema Hojti
Panorama Sarajeva (dron DJI Phantom)
Panorama Studenog potoka (dron DJI Phantom)
Mini panorama Javorovog dola (infra-crvena fotografija)
Pogled prema Treskavici (dron DJI Phantom)
Panorama sa vrha Bjelašnice zimi
Panorama Sarajeva u magli
Noćna panorama sarajevske magle zimi
Panorama Prečanskog polja
Panorama Dobrinje
Panorama Visočice
Panorama Dugog polja
Plivsko jezero

// Za sve upite kontaktirati preko e-maila: acatovic@gmail.com //

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s