DIY noćna optika

Noćno optički sistemi su skupi i kompleksni. Ovi sistemi koriste pojačavanje slabog svjetla iz prirode i dijele se na dvije glavne grupe: aktivni i pasivni.

Aktivni sistemi koriste IC osvjetljivač (u spektru od 700nm–1000nm) a pasivni ne. Pasivne se noćne optike ne mogu otkriti jer ne koriste IC osvjetljivače tj. ne emitiraju infracrveno svjetlo. Aktivne noćne optike ne koristi vojska ali ih koriste policije, sigurnosne i ostale službe, a i zgodne su za lovište, jer divljač nema IC detektore, iako neki lovci kažu da divlja svinja nekad reagira kada se upali IC osvjetljivač. Naravno, zahvaljujući IC osvjetljenju slika koju dobijemo pomoću noćnih optika sa IC osvjetljivačem je veće rezolucije nego ona kod noćne optike koja koristi samo prirodnu svjetlost.

Historijski, Nijemci su prvi razvili tehnologiju pojačavanja vidljive svjetlosti 1935. godine . Prvi “pravi” uređaj (neki će reći 0. generacija) bio je njemački “vampir” Zielgerät 1229. Sa svojih 15-ak kilograma (uređaj i baterija) sam uređaj je imao 2,5 kg, ovaj masivni uređaj koji se montirao na STG44 puške je bio ispred svoga vremena. Nikada nije potpuno zaživio, a počeo se koristiti u vojim aktivnostima tek početkom 1945. godine

Tehnologija pojačavanja svijetla radi tako da uzima male količine svijetla iz okoline, poput svjetlosti mjeseca ili zvijezda i pretvara ih u električnu energiju (iz fotona u elektrone). Ti elektroni prolaze kroz tanki disk veličine kovanice koji sadrži u sebi preko 10 miliona kanala. Kako elektroni putuju i udaraju u rubove kanala, oslobađaju još veći broj elektrona. Ti umnoženi elektroni se zatim sudaraju sa fosfornim ekranom koji ih pretvara nazad u fotone i omogućuje vam da dobijete impresivan noćni pogled čak i pri mrklom mraku* .
(* ne postoji noćna optika sa kojom je moguće vidjeti u potpunom mraku “0 fotona” ako se ne koristi IC iluminator (osvjetljivač) ali u prirodi teško da ćemo sresti taj apsolutni mrak)
IC osvjetljivač daje snop svjetlosti koji je nevidljiv ljudskom oku, ali je vidljiv uređaju noćne optike. Iako je sam izvor IC svjetlosti (lampa ili iluminator) vidljiv ljudskom oku kao vrlo slabo crveno svjetlo i to samo pod pravim uglom, sam snop je kompletno nevidljiv. Postoje IC osvjetljivači napravljeni samo za male udaljenosti (čitanje karte recimo), a postoje i oni koji osvjetljavaju preko 300m. 

Ovi sistemi su generalno dosta skupi ali u kućnoj radinosti možete napraviti slične sisteme, zavisno od mogućnosti. Meni je palo na um da iskoristim svoj modificirani (za IC dio svjetla) dSLR za neku vrstu aktivne noćne optike malog dometa (npr. čitanje mapi u potpunom mraku). Naime kod ovog aparata sam izvadio IC filter koji stoji ispred senzora, tako da on sada ima mogućnost posmatranja (liveview opcija) i snimanja u većem dijelu IC elektromagnentog spektra (IC fotografija je takođe zanimljiv hobi). Sa Ebay sam poručio dvije dosta jeftine IC lampe (po 15 KM svaka) i nakačio ih posebnim adapterom na svoj Canon 1100D. Ove lampe imaju dosta mali domet (sa boljim IC lampama i domet bi bio dosta veći) ali mogu poslužiti za demonstraciju aktivne IC noćne optike npr. za djecu ili u školama. Dole je dato nekoliko slika ovog DIY sistema.

Za kvalitetnu noćnu optiku ipak ćete morati izdvojiti par hiljada KM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s