Ugradnja SW motora za fokusiranje

Ako želite preciznije fokusiranje tokom astrofotografske sesije, jedna od jeftinijih mogućnosti je ugradnja Skywatcher motora za fokuser na vaš SW refraktor. Dole su, ispod slika, opisani koraci kako sam to ja napravio. Naravno, ni ovaj put to nije moglo proći bez neke DIY varijante.

Paket SW fokusera koji dobijate. Cijena sa isporukom u BiH dođe oko 150 KM.
Prvo se odvrne glavni (veliki) sivi šaraf sa fokusera i skine crni poklopac sa desne strane
Potom se odvrne jedna od ručica za fokusiranje (ona strana gdje se nalazi samo jedna ručica)
Potom se odvrnu 4 krajnja crna šarafa sa fokusera, nakon čega je moguće fokuser odvojiti i pri čemu cijev za fokusiranje nastoji izaći van cijevi.
Potom se sa druge strane fokusera odvrnu dva šarafa. Jedan služi za odvajanje ručica za fokusiranje od crnog centralnog dijela fokusera, a drugi za labavljenje spoja između centralne osovinice i sive ručice za fokusiranje (ovaj korak se radi kako bi motorni fokuser mogao biti na odgovarajućem odstojanju prilikom fiksiranja na osovinicu).
Zatim se motor postavi na drugu stranu osovinice, ali tako da ne dodiruje centralni crni dio fokusera.
Zatim se motor za fokuser fiksira za centralni dio fokusera sa dva siva šarafa
Potom se naviju 4 specijalna šarafa (dođu u paketu sa motorom) na centralni dio fokusera (po rubovima), pri čemu treba paziti na gumice koje dođu na navoje šarafa (radi boljeg spoja sa metalom ispod).
Zatim se na motor spoji kontroler sa kablom, a u kontroler ide jedna 9V baterija. Motor može raditi brže ili sporije, i naravno okretati se u oba smjera. Na najvećoj brzini motora fokuser se i dalje relativno sporo kreće.
Na kontroler možete staviti samoljepljivu čičak traku radi lakšeg spajanja npr sa stativom teleskopa (radi lakše manipulacije tokom snimanja).
Kao što se vidi, otvor za centralna dva šarafa ne nalazi se na istom mjestu kao kod fokusera na teleskopu. Ova dva šarafa su ključna za fino podešavanja kontakta osovinice i metalne cijevi fokusera (ja sam sa tim imao često problema, pa sam u jednom trenutku šmirglao centralni (ravni) dio cijevi za bolji kontakt sa osovinicom).
Zbog toga sam te centralne otvore (2 komada) morao proširiti kako bi imao pristup ka sva 3 centralna šarafa na fokuseru. Nakon toga, mogao sam optimizirati pritisak osovinice na cijev fokusera bez skidanja cijelog poklopca koji spaja motor sa fokuserom.

Na video snimku ispod se vidi pomjeranje cijevi fokusera sa maksimalnom brzine rotacije osovine motora. Napominjem još jednom da vas vjerovatno čeka dosta finog podešavanja pojednih šarafa, tako da se trebate naružati strpljenjem.

Kao zaključak, ovaj motor ne bih preporučio da stavljate ako teleskop koristite samo za posmatranja jer je brzina okretanja osovinice i na max. postavkama rel. mala, a ima posla oko skidanja i postavljanja (definitivno ne treba raditi u mraku). Međutim kod snimanja može dobro doći jer se fokus može postići finom rotacijom osovine bez pomjeranja teleskopa rukom. Za bolje motorne fokusere moraćete ipak izdvojiti dosta više novca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s