Mammatus oblaci

Mamatusi snimljeni iznad Javorovog dola sa Huawei P9.

Mamatusi su vrsta oblaka koja se povremeno javlja na našem području. Izgledaju kao izbočine koje vise sa baze glavnog oblaka, a podsjećaju na ženske grudi po čemu su i dobili ime (mammatus lat.= dojka).

Nastaju u zraku koji tone, najčešće ispod kumulonimbusa, nakon oluje. Iako izgledaju opako, oni pokazuju da je oluja već prošla. S obzirom da je u njihovom okruženju turbulencija (nastala konvekcijom) dosta jaka, opasni su za avione. Većinom su sastavljeni od leda, ali moguća je i kombinacija leda i vode. Najčešće su vezani uz kumulonimbuse, ali mogu se vidjeti i ispod altokumulusa, altostratusa, stratokumulusa te cirusa.

Iako ih često vežemo uz jake grmljavinske oluje, mammatus oblaci (lat. dojka), ne moraju nužno biti indikator nevremena. Mogu trajati od 15 minuta do sat vremena, a prečnika su 1-3km.

Mamatusi u zalazak sunca (izvor: wikipedia)

Ovi zanimljivi oblaci mogu se oblikovati i u područjima s puno vulkanskog pepela. Često se zna dogoditi da formacije različitih mammatusa imaju dužinu i po nekoliko stotina kilometara, a kada se stvaraju na području punom vulkanskog pepela mogu svijetliti po noći, poput noktilucentnih oblaka

Životni vijek jednog mammatusa ovisi o topljenju leda, i dok god led polako propada prema tlu i isparava, oblaci će imati oblik „dojke,“. Nakon topljenja leda oni se raspršuju i preuzimaju osnovnu formu oblaka iz čije su baze nastali.

Postoji nekoliko hipoteza o nastanku ovih oblika i sve uključuju oštre gradijente u temperaturi, vlazi i količini kretanja na granici između oblaka i okolnog vazduha.

Po nekim zapisima mammatusi su prvi put spomenuti krajem XVI. vijeka u zapisima iz Engleske ali zvaničnu klasifikaciju su dobili 1896. godine u prvom izdanju Internacionalnom atlasu oblaka, iako se tada tvrdilo da su ovi oblaci iznimno rijetka pojava koja je do tada viđena samo nad sjevernim dijelovima Europe, južnim dijelovima Kanade te centralnim i sjevernim dijelovima SAD-a. U zadnjih desetak godina mammatusi su od rijetkosti postali skoro svakodnevnica nad već spomenutim predjelima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s