Neinteligentni dizajn

Uvod Slušajući kratko predavanje poznatog astrofizičara Neil deGrasse Tysona pod nazivom Stupid design došao sam na ideju da ga prilagodim, proširim i obogatim sa više informacija. Moram priznati da me fascinirala duhovitost i način na koji se Tyson nosio sa ovako teškom temom.  Inteligentni dizajn je, generalno, tvrdnja da su “određene karakteristike svemira i živih bića najbolje objašnjene… Continue reading Neinteligentni dizajn

Astronomska obilježja na stećcima

Uvod Stećci (sinonimi za stećak su i nazivi bilig (bilizi), kami (kamenovi), mramor (mramorovi) i drugi) su kameni nadgrobni spomenici koji su karakteristični za područje stare Bosanske države. Pojava stećaka npr. u krajevima nekadašnje Hrvatske države prvenstveno je posljedica naseljavanja bosanskohercegovačkog življa i prenošenja običaja klesanja i postavljanja stećaka u tim krajevima. Druga je stvar što… Continue reading Astronomska obilježja na stećcima

Dosadašnji rad i budući projekti

Nakon 2 i po godine (virtuelnog) postojanja, astronomska grupa Sarajevo postigla je zapažene rezultate. Svakodnevno nas zaustavljaju na cesti, vuku za rukav, traže naš autogram, a djevojke nam se bacaju u naručje. Takva je moć astronomije. Šalu na stranu, u ovoj kratkoj prezentaciji  sakupljena su naša dosadašnja iskustva, šta je sve dosada urađeno, šta planiramo… Continue reading Dosadašnji rad i budući projekti

Od apsolutne nule do Planck-ove temperature

Šta je apsolutna nula? Svjetlost može biti zaslijepljujuće blještava, a zvuk zaglušujuće jak. Ali ništa ne može biti tamnije od mraka niti tiše od tišine. Slično tome, dok temperatura zvijezda može iznositi i milijarde stepeni Celzijusa (C), postoji temperatura ispod koje svemir ne može ići (tzv. apsolutna nula, ultimativna hladnoća). Tek u 19 vijeku došlo… Continue reading Od apsolutne nule do Planck-ove temperature