Mliječni put sa dužim ekspozicijama

Kada se snima Mliječni put sa običnog foto-stativa rotacija polja (startrails) postaje problem već nakon 30 sekundi za širokokutne objektive, a za tele objektive i pri manjim espozicijama.

Ukoliko vam se pojave tragovi zvijezda na slici, a želite “spasiti što se spasiti da”, preporučujem slijedeću (“salvage”) tehniku:

1.) U photoshopu selektujete dio neba gdje se pojavljuju tragovi (sa npr. marquee alatkom).
2.) Napravite od te selekcije novi layer.
3.) Uradite”feather” novog layera (npr. sa erase opcijom po dnu selekcije)
4.) Odaberemo  blending opciju layera – DARKEN.
5.) Strelicama na tastaturi mičemo dobijeni layer po želji kako bi smanjili trag zvijezda.
6.) Savjet: paziti da se ne izgube zvijezde ovom tehnikom!

Nakon primjene ove tehnike Mliječni put može se dalje obraditi u Lightroom.

Primjer slike prije i nakon obrade su prikazani ispod.

IMG_3152s

Kad smo kod stećaka, evo nekoliko zanimljivih natpisa na njima:

“Ovo legoh na svojoj plemenitoj odmirači. I ta je – meka, a blaga.”

“I molju vas, ne nastupajte na me. Ja sam bil, kako vi jeste, vi ćete biti, kako jesam ja.”

“Bože, davno ti sam lego i vele ti mi je ležati.”

“Ti, koji procitaš moj kam, možda si hodio do zvijezda. I vratio se, jer tami neima ništa do ponovo ti sam.
Človjek mojže vidjeti ono tsto nije vidio, tcuti ono tsto nije tcuo, okusti ono tsto nije otkusio, bit tami gdji nije bio, al` uvijek i svagdi, samo sebe može najti,ili ne najti.
I mnogo ot moje ruke na zemji bi, a ni ot mene niko ne bi mrtav i ubit.
I da ostavih kosti u tujini, i tad bih samo Bosnu sanjo.
Človječe, tako da niesi proklet, ne tikaj u me.
Legoh 1094 ljeta,kad bješe suša,pa u nebu ne bješe nijedne suze za me.”

“Nikada mnogo ne imah. Nikada ništa nesta, a dijelih.”

“Se leži Hrelja…
Mnoge zemlje obidjeh, i domom dođoh, i početno postah. I na svoji baštini legoh.”

“Živih na zemlji mnogo ja, osamdeset osam lita. A ništa ne nesoh.”

“Sej leži Mihoijo Grahovčić prave vire rimske, koji počteno hoćaše i bogu se moljaše i dobro knjigu znaše. Daj mu bože duši da bude spasena…!”

“A sej krst Radoja Mrkšića. Stah boga moleće i zla ne misleće. Ovden ubi me grom.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s