Osnovna obrada u Photoshop

Za ovaj tutorial se podrazumijeva da je osnovna kalibracija i stakiranje, već urađeno u nekom od specijaliziranih programa. Konkretno u ovom slučaju, početna datoteka je rezultat obrade u DSS-u.
Za prikaz ovog tutoriala korišten je Photoshop CS6, no potrebni alati su isti i na starijim verzijama, sa naglaskom da je možda drugačiji raspored ikona na alatnoj traci. Za dobivanje konačnog rezultata ćemo koristiti: Levels, Curves, Shadows/Highlights, Screen-Mask i filter Dust & Scratches.

Ova je fotografija konačni rezultat obrade:

1.jpg

Da bi smo dobili gore prikazanu fotografiju, počinjemo sa ovom:

2.jpg

Otvorimo fotografiju u PS-u, te otvorimo izbornik Levels, i to na način da pritisnemo na Image/Adjustments/Levels, ili prečacom na tastaturi Ctrl+L.
Obično je histogram dosta uski i trebamo ga razvući. Ovisno od objekta koji je sniman, histogram može biti zamaknut više u lijevo ili u desno. U svakom slučaju potrebno je klizač za crnu i klizač za srednje tonove pomaknuti prema rubu histograma. Klizač za bijelu NE mičemo.

Postupak ponovimo nekoliko puta, sve dok lijevi dio histograma ne dođe skoro do ruba, a cijeli histogram bude razvučen prema sredini.

Slijedeći korak je podizanje kontrasta, a to činimo pomoću izbornika Curves. Izbornik otvaramo sa Image/Adjustments/Curves ili prečacom na tastaturi Ctrl+M. Na krivulji odaberemo dvije točke. Jednu malo iznad crnog dijela, a drugu nešto ispod bijelog. Na taj način štitimo najtamnije i najsvijetlije dijelove. Krivulja mora imati oblik slova S, a pomičete je prema potrebi.

7

Sada otvaramo izbornik Shadows/Highlights, i to tako da pritisnemo Image/Adjustments/Shadows/Highlights. Svrha ovog koraka je da se iz najtamnijih i najsvijetlijih dijelova pokuša izvuči nešto detalja. Obzirom da je vrlo lako pretjerati sa postavkama, potrebno je isprobati različite vrijednosti.

8.jpg

Sad već fotografija počinje poprimati završni izgled, no vrlo je vjerojatno da balans boje nije usklađen. Balans boje je moguće izvesti na nekoliko načina, no ovdje ćemo primijeniti najjednostavniji.
Na alatnoj traci odaberemo Eyedropper tool (kapaljka), Sample size odaberemo 5×5.
Sada otvorimo izbornik Levels.
Odaberemo srednju kapaljku, te kliknemo na fotografiju. Mjesto na koje se klikne PS tretira kao sivo i shodno tome mijenja balans boje, zato je ovdje bitno da se odabere neki neutralni dio neba.

9.jpg

Nakon što smo izbalansirali boje, idemo još malo izvuči detalja. Za to ćemo koristiti Screen-Mask tehniku.
Prvo je potrebno napraviti kopiju fotografije, Image/Duplicate.
Na kopiji primijenimo: Filter/Noise/Dust&Scratches. Donji klizač ostavimo na nuli, a sa gornjim lagano zamutimo fotografiju. Nakon toga je lagano potamnimo i to tako da crni klizač u Levels izborniku pomaknemo u desno.

Sad aktiviramo original, te idemo na Image/Apply Image.
U izborniku odaberemo slijedeće:
-pod Source: odaberemo kopiju fotografije
-pod Target: Blending mode stavimo na Screen, stavimo kvačicu na Mask i na Invert, te se po želji poigramo sa Opacity.

12.jpg

Za kraj podesimo Levels tako da nam RGB vrijednosti na neutralnom dijelu neba budu između 20 i 30.
Po potrebi se može dignuti saturacija, skinuti šum, izoštriti detalje, pojačati boja na zvijezdama.

13.jpg

(autor: Zoran Novak)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s