Aerofotografija – umjetnost prirode

O aerofotografiji Aerofotografija (zračna fotografija) je postupak snimanja fotografija na Zemlji sa visine. Termin se obično odnosi na snimke snimljene kamerom koja se ne nalazi na strukturi na zemlji. Kamere se mogu držati u ruci ili mogu biti na postolju, a fotografije može snimiti fotograf na daljinu ili automatski. Kao platforme za zračnu fotografiju mogu poslužiti letjelice s fiksiranim krilima, helikopteri, bespilotne… Continue reading Aerofotografija – umjetnost prirode

Fermijev paradoks – da li smo sami u kosmosu?

Uvod Fermijevim paradoksom se naziva suprotnost između procjenjene visoke vjerovatnoće postojanja vanzemaljskih civilizacija i nedostatka dokaza o kontaktu sa takvim civilizacijama. Starost svemira i veliki broj zvijezda nagovještava da bi vanzemaljski život trebalo da bude uobičajena pojava. Razmatrajući ovo pitanje sa kolegama, fizičar Enriko Fermi je 1950. godine navodno upitao: „Gdje su?“ (engl. “Where are… Continue reading Fermijev paradoks – da li smo sami u kosmosu?

Procjena parametara Vege spektroskopijom

“The appeal of stargazing is both intellectual and aesthetic; it combines the thrill of exploration and discovery, the fun of sight-seeing, and the sheer joy of firsthand acquaintance with incredibly wonderful and beautiful things.” – Robert Burnham, Jr. Uvod Spektroskopija je jedan od temeljnih alata za proučavanje objekata koji su nevidljivi okom kao što su… Continue reading Procjena parametara Vege spektroskopijom

Recenzija knjige “Naš svemir”

Nedavno objavljena knjiga Alana Ćatovića “NAŠ SVEMIR” pobudila je među domaćom čitalačkom publikom veliki interes posebno onu koja voli naučnu literaturu i publicistiku. Odavno nisam pročitao neku knjigu tako reći u „jednom dahu“ za jedno kratko vrijeme kao što je NAŠ SVEMIR koja mi je dobrodošla da ove hladne novembarske dane provedem u svom domu.… Continue reading Recenzija knjige “Naš svemir”