Knjiga “Alhemičari univerzuma”

Predstavljam svoju novu popularno-naučnu knjigu: “Alhemičari univerzuma – najzanimljivije zvijezde na nebu” Knjiga je napisana jezikom razumljivim za sve generacije. U prvom poglavlju opisuju se osnovne karakteristike zvijezda, a u drugom poglavlju dati su podaci o najzanimljivijim zvijezdama na nebu. Knjiga može poslužiti i kao priručni podsjetnik o osobinama pojedinih zvijezda (da je npr. nosite… Continue reading Knjiga “Alhemičari univerzuma”

Aerofotografija – umjetnost prirode

O aerofotografiji Aerofotografija (zračna fotografija) je postupak snimanja fotografija na Zemlji sa visine. Termin se obično odnosi na snimke snimljene kamerom koja se ne nalazi na strukturi na zemlji. Kamere se mogu držati u ruci ili mogu biti na postolju, a fotografije može snimiti fotograf na daljinu ili automatski. Kao platforme za zračnu fotografiju mogu poslužiti letjelice s fiksiranim krilima, helikopteri, bespilotne… Continue reading Aerofotografija – umjetnost prirode